Ena Rutten

Schilderijen

Uitgangspunt is voor mij de op zichzelf staande vitaliteit van kleur, vorm en licht. Kleur die neergezet wordt zoals in de natuur, in een spel van water, mediums en pigmenten. Hierdoor ontstaan verfhuiden die uit vele lagen en talloze kleurnuances bestaan en een doorleefd, organisch beeld oproepen.
 

Klik hier voor de website van Ena Rutten.

Locatie

Atelier 43
Meeuwbeemdweg 43
5914 PZ Venlo
077 351 7351